Kontajner SOCIÁLNY KONTAJNER

Sociálne kontajnery sú vynikajúcim riešením na staveniskách. Môžu sa používať ako sociálne, obytné, sanitárne priestory, či ako šatne pre zamestnancov alebo sklady na stavebné materiály, náradie či iné vybavenie.

Tieto ekonomické objekty nie sú trvalo spojené s terénom, preto sú mobilné.

Sociálne kontajnery spoločnosti ICONTAINERS majú esteticky zhotovené steny, podlahu a strop. Majú široké a rôznorodé uplatnenie. Každý kontajner má kompletnú elektroinštaláciu, tzn. osvetlenie, zásuvky a radiátor. Zákazník rozhoduje o počte a veľkosti okien v kontajneri, o montáži vonkajších roliet, tiež rozhoduje o type dverí či určuje rozmiestnenie priečok.

Špecifikácia

TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMERY– vonkajšie: 6006 x 2430 x 2850 mm
– vnútorné: 5750 x 2150 x 2500 mm
KONŠTRUKCIA– oceľová konštrukcia podľa normy EN 10025-2:2019 / EN 10025-2:2019 /
EN 10051-10 vytvorená z oceľových profilov s hrúbkou 4 mm;
– rohové stĺpy pevne privarené s konštrukciou podlahy a strechy;
– všetko natreté polyuretánovou farbou RAL 7016; – prepravné upevnenie HDS,
STRECHA– oceľové profily s hrúbkou 4 mm;
– rohové výstuže zo 4 mm plechu;
– sendvičový 100 mm panel s polystyrénovým jadrom obojstranne
laminovaný 0,5 mm plechom, súčiniteľ prestupu tepla U
strešných panelov BAAS-PANEL D (0,54 – 0,14) [W/m2K];
Klasifikácia reakcie na oheň podľa normy PN-90/B-02851 Úroveň šírenia
ohňa: NRO Trieda protipožiarnej odolnosti: strecha RE30 ;
– oplechovania z 0,5 mm plechu;
– utesnenie: pozinkovaný 0,5 mm plech;
– dokončenia: pozinkovaný 0,5 mm plech RAL 9010;
STENY– sendvičový 100 mm panel s polystyrénovým jadrom;
– vonkajšia stena: 0,5 mm profilovaný plech RAL 9006;
– vnútorná stena: 0,5 mm hladký plech RAL 9010;
– plechové dokončovacie lišty z  0,5 mm plechu RAL 9010;
Klasifikácia reakcie na oheň podľa normy PN-90/B-02851 Úroveň šírenia
ohňa: NRO Trieda protipožiarnej odolnosti: steny E90, strecha E90 ;
PODLAHA– pásmo navzájom pevne privarených Z-profilov;
– minerálna vlna 100 mm λD = 0,044 W/mK
norma PN-EN 13162:2013- 05 atest GUM: 68/322/71/2016;
– utesnenie od podkladu zaručuje pozinkovaných 1 mm plech;
– základ podlahy z 22 mm dosiek DURELIS p5;
– 2,5 mm vinylová podlaha s povlakom odolným voči oderu
VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH V434,
Úžitková trieda EN ISO 10874, 33-42;
podľa normy EN 14041:2004/AC:2006;
– soklové lišty RAL 9010
DVERE– vonkajšie dvere plné oceľové, RAL 7016, 200/80 cm ;
– spevnené dreveno-oceľové s dvojitým zámkom, s troma
uzávermi a s troma pántami, RAL 7016, 200/90 cm;
– vnútorné dvere plné, RAL 9010;
Vyhlásenie o zhode č. 92/02/2014/HP/KOM/DPO oceľové dvere
TECHNICKÉ SCHVÁLENIE ITB AT-15-3435/2014
OKNÁ– otváraco-sklopné okno Ideal 4000 RAL stavebná hĺbka 70 mm
súčiniteľ Uw do 1,3 W/m2K ; päťkomorový profil;
– otváraco-sklopné okno Ideal 4000 RAL 7016 – 120 x 120 cm
– otváraco-sklopné okno Ideal 4000 RAL 7016 – 100 x 100 cm
– otváraco-sklopné okno Ideal 4000 RAL 7016 – 80 x 100 cm
– otváracie okno Ideal 4000 RAL 7016 – 53 x 56 cm
– výdajné okno; – vonkajšia adaptačná roleta RAS137 (prispôsobená podľa rozmerov okna)
ELEKTROINŠTALÁCIA– elektrická prípojka 5 x 32 A Vyhlásenie o zhode č. 21/2019
Smernica RoHS 2011/65/EÚ; 2014/35/EÚ; Norma: PN-EN 60309-
1:2002/A 1:2009+A2:2013.03 a PN-EN 60309
02:2002/A1:2009+A2:2012;
– nástenná rozvodná skriňa 12 modulov VYHLÁSENIE O ZHODE ES
č. 34/2011; č. 19/2012
– prúdová a nadprúdová ochrana (ističe)
Vyhlásenie o zhode (podľa ISO/IEC 17050-1) č. 18/03/2017;
V súlade s normami: EN60898-1/03 + A1/04 + A11/05 + A12/08 + A13/12 ;
Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ; Smernica RoHS 2011/65/EÚ
– LED lampa; – hermetické dvojité zásuvky IP54 Vyhlásenie o zhode
K-S/170/2010, Norma: PN-EN 60669-1:2006 PN-IEC 60884-1:2006 a
jednoobvodový vypínač IP54
VYKUROVANIE– konvektorový radiátor 2000 W
– gravitačné vetranie,
KUCHYNSKÝ KÚT– dolné skrinky 180 cm (drezová skrinka 80 cm , drez,
chladnička 60 cm + skrinka 40 cm so zásuvkou a pracovn8 doska);
– horné skrinky (80 cm + 60 cm+40 cm)
– jednokomorový drez s odkvapkávačom Deante Tango;
– podumývadlový prietokový ohrievač vody – 3,7 – 5,5 kW
SANITÁRNE VYBAVENIE– stojace WC kompakt Kerra C-clear; – umývadlo Koło Idol s batériou s jednou pákou Ferro Rosa ;
– sprchová kabína s vaničkou / štvorcová vanička so závesom a
dažďovou hlavicou;
– prietokový ohrievač vody BOSCH Tronic 2000 – 18 kW;
– pisoár s výpustným ventilom Roca Euret
DODATOČNÉ VYBAVENIE– klimatizácia HAIER s výkonom 2,6 kW s funkciou ohrevu;
Európska legislatíva CE: Smernica o napätí 2014 2014/35/EÚ; Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ. ROHS: Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania elektrycznych i elektronicznych.
WEEE :Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/919/EU o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych