Kontajner SANITÁRNY KONTAJNER

Ponúkame sanitárne kontajnery, ktoré majú široké uplatnenie na staveniskách, rekreačných pozemkoch, kempingoch či počas hromadných podujatí. Sanitárne kontajnery sú praktické a komfortné. Vybavenie sanitárnych kontajnerov prispôsobíme podľa vašich potrieb, aby čo najlepšie spĺňali svoju rolu. Na objednávku v kontajneroch namontujeme umývadla, WC kompakty, pisoáre, sprchové kabíny, vaničky.

Sanitárne kontajnery sa môžu používať ako sociálne zázemie na miestach, v ktorých nie je možné zabezpečiť tradičné sanitárne objekty.

Špecifikácia

TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMERY– vonkajšie: 6006 x 2430 x 2850 mm
– vnútorné: 5750 x 2150 x 2500 mm
KONŠTRUKCIA– oceľová konštrukcia podľa normy EN 10025-2:2019 / EN 10025-2:2019 /
EN 10051-10 vytvorená z oceľových profilov s hrúbkou 4 mm;
– rohové stĺpy pevne privarené s konštrukciou podlahy a strechy;
– všetko natreté polyuretánovou farbou RAL 7016; – prepravné upevnenie HDS,
STRECHA– oceľové profily s hrúbkou 4 mm;
– rohové výstuže zo 4 mm plechu;
– sendvičový 100 mm panel s polystyrénovým jadrom obojstranne
laminovaný 0,5 mm plechom, súčiniteľ prestupu tepla U
strešných panelov BAAS-PANEL D (0,54 – 0,14) [W/m2K];
Klasifikácia reakcie na oheň podľa normy PN-90/B-02851 Úroveň šírenia
ohňa: NRO Trieda protipožiarnej odolnosti: strecha RE30 ;
– oplechovania z 0,5 mm plechu;
– utesnenie: pozinkovaný 0,5 mm plech;
– dokončenia: pozinkovaný 0,5 mm plech RAL 9010;
STENY– sendvičový 100 mm panel s polystyrénovým jadrom;
– vonkajšia stena: 0,5 mm profilovaný plech RAL 9006;
– vnútorná stena: 0,5 mm hladký plech RAL 9010;
– plechové dokončovacie lišty z  0,5 mm plechu RAL 9010;
Klasifikácia reakcie na oheň podľa normy PN-90/B-02851 Úroveň šírenia
ohňa: NRO Trieda protipožiarnej odolnosti: steny E90, strecha E90 ;
PODLAHA– pásmo navzájom pevne privarených Z-profilov;
– minerálna vlna 100 mm λD = 0,044 W/mK
norma PN-EN 13162:2013- 05 atest GUM: 68/322/71/2016;
– utesnenie od podkladu zaručuje pozinkovaných 1 mm plech;
– základ podlahy z 22 mm dosiek DURELIS p5;
– 2,5 mm vinylová podlaha s povlakom odolným voči oderu
VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH V434,
Úžitková trieda EN ISO 10874, 33-42;
podľa normy EN 14041:2004/AC:2006;
– soklové lišty RAL 9010
DVERE– vonkajšie dvere plné oceľové, RAL 7016, 200/80 cm ;
– spevnené dreveno-oceľové s dvojitým zámkom, s troma
uzávermi a s troma pántami, RAL 7016, 200/90 cm;
– vnútorné dvere plné, RAL 9010;
Vyhlásenie o zhode č. 92/02/2014/HP/KOM/DPO oceľové dvere
TECHNICKÉ SCHVÁLENIE ITB AT-15-3435/2014
OKNÁ– otváraco-sklopné okno Ideal 4000 RAL stavebná hĺbka 70 mm
súčiniteľ Uw do 1,3 W/m2K ; päťkomorový profil;
– otváraco-sklopné okno Ideal 4000 RAL 7016 – 120 x 120 cm
– otváraco-sklopné okno Ideal 4000 RAL 7016 – 100 x 100 cm
– otváraco-sklopné okno Ideal 4000 RAL 7016 – 80 x 100 cm
– otváracie okno Ideal 4000 RAL 7016 – 53 x 56 cm
– výdajné okno; – vonkajšia adaptačná roleta RAS137 (prispôsobená podľa rozmerov okna)
ELEKTROINŠTALÁCIA– elektrická prípojka 5 x 32 A Vyhlásenie o zhode č. 21/2019
Smernica RoHS 2011/65/EÚ; 2014/35/EÚ; Norma: PN-EN 60309-
1:2002/A 1:2009+A2:2013.03 a PN-EN 60309
02:2002/A1:2009+A2:2012;
– nástenná rozvodná skriňa 12 modulov VYHLÁSENIE O ZHODE ES
č. 34/2011; č. 19/2012
– prúdová a nadprúdová ochrana (ističe)
Vyhlásenie o zhode (podľa ISO/IEC 17050-1) č. 18/03/2017;
V súlade s normami: EN60898-1/03 + A1/04 + A11/05 + A12/08 + A13/12 ;
Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ; Smernica RoHS 2011/65/EÚ
– LED lampa; – hermetické dvojité zásuvky IP54 Vyhlásenie o zhode
K-S/170/2010, Norma: PN-EN 60669-1:2006 PN-IEC 60884-1:2006 a
jednoobvodový vypínač IP54
VYKUROVANIE– konvektorový radiátor 2000 W
– gravitačné vetranie,
KUCHYNSKÝ KÚT– dolné skrinky 180 cm (drezová skrinka 80 cm , drez,
chladnička 60 cm + skrinka 40 cm so zásuvkou a pracovn8 doska);
– horné skrinky (80 cm + 60 cm+40 cm)
– jednokomorový drez s odkvapkávačom Deante Tango;
– podumývadlový prietokový ohrievač vody – 3,7 – 5,5 kW
SANITÁRNE VYBAVENIE– stojace WC kompakt Kerra C-clear; – umývadlo Koło Idol s batériou s jednou pákou Ferro Rosa ;
– sprchová kabína s vaničkou / štvorcová vanička so závesom a
dažďovou hlavicou;
– prietokový ohrievač vody BOSCH Tronic 2000 – 18 kW;
– pisoár s výpustným ventilom Roca Euret
DODATOČNÉ VYBAVENIE– klimatizácia HAIER s výkonom 2,6 kW s funkciou ohrevu;
Európska legislatíva CE: Smernica o napätí 2014 2014/35/EÚ; Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ. ROHS: Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania elektrycznych i elektronicznych.
WEEE :Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/919/EU o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych